snímek vytištěné metodiky

Metodika plánování
veřejných prostranství
malých obcí

je ke stažení zdarma po vyplnění minidotazníku, který nám pomáhá zjistit, kdo projevuje o problematiku zájem. Na emailovou adresu Vám s odstupem času odešleme krátký formulář na sběr zpětné vazby k metodice.

Nejen ve městech, ale i v malých obcích hrají veřejná prostranství nezastupitelnou roli – jsou místem setkávání různých skupin lidí a nabízí místním i návštěvníkům různé možnosti trávení volného času.

Vedení malých obcí, jež nejsou obcí s rozšířenou působností, však často nemají dostatečné odborné ani personální kapacity na řešení obecních veřejných prostranství. Proto je metodika určena právě jim. Provede je procesem plánování proměny veřejných prostranství a pomůže jim se v této problematice zorientovat pro následné jednání s odborníky i úřady. Výstupem v metodice popsaného procesu je kvalitní zadání pro studii veřejného prostranství, které zohledňuje jeho prostorovou, resp. architektonickou, i společenskou složku.

Metodika není jen návodem, jak přistoupit k proměně veřejných prostranství, ale také obsahuje soubor nástrojů, které pomohou představitelům obcí stát se informovanými rozhodovateli a rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky.

Prosíme, vložte emailovou adresu, ať vám můžeme za nějaký čas zaslat dotazník pro zpětnou vazbu.
Vyberte alespoň jednu pozici.
Zadejte platné telefonní číslo

Tématu veřejných prostranství se na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT věnuje tým složený z urbanistů a sociálních vědců, který poskytuje podporu nejen malým obcím při plánování proměny veřejných prostranství. Představitelům obcí nabízí jak vzdělávací aktivity, tak zapojení veřejnosti do procesu proměny veřejných prostranství a vypracování podkladů pro zadání studie veřejného prostranství.
Pro více informací klikněte zde.

Za podpory:

Certifikoval:

Zpracoval:

UCEEB ČVUTR